இல்லம் , அறிமுகம்

Best Viewed in Firefox,Opera & Safari

இங்கு இடம் பெற்றுள்ள அசைவுப்படங்கள் அனைத்தும் என்னுடையது அல்ல. வடிவமைப்பு மட்டும் அடியேன் அது.
நட்புடன்கண்ணீர் அஞ்சலி

இன‌ப்படுகொலையில்

இறந்த அனைவருக்கும்
உணர்வுடன்கடந்தவை

33.உண(ர்)வு...
32.நன்று...
31.எதுவும்..
30.பிழைதிருத்தம்
29.பார்வை
28.நிம்மதி
27.அகமும் ஆசையும்
26.அகவையும் அகமும்
25.வெற்றிக்கான வழி
24.கீதை சொல்லும் செய்தி

பெட்டகம்

September 2007
October 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
August 2008
November 2008
December 2008
January 2009
July 2009
August 2010
June 2011
May 2012
July 2013


நாள்காட்டி
நேரம்
template design

வண்ணமும் எண்ணமும்
நல்லதை நினையுங்கள்; நல்லதே நடக்கும்33.உண(ர்)வு...

http://2.bp.blogspot.com/-JlN5ViJbT2g/UeonWZtyJkI/AAAAAAAAAb4/RD5NoLMf9fk/s1600/Giving.jpg

கொடுக்கப் பழகினேன்
குவிந்து கிடக்கிறது
என்பதற்கு அல்ல...
இல்லாமை என்பது
எவ்வளவு கொடுமை
என்பதை உணர்ந்ததால்!!!மொழியாக்கம்

அன்புடன் திகழ் at 2:13 PM